Over FROG

Over FROG

Mijn naam is Frederike Roetgerink. Ik ontwikkel steden door te verbinden. Mensen met elkaar, ideeën met locaties, vastgoed met ondernemers, overheid met samenleving.

Waarom? Stadsontwikkeling is een proces van jaren. Een proces dat alleen gestaag en doelgericht door kan gaan door duurzame, stabiele verbindingen aan te gaan. Een goed netwerk kan en gaat door wanneer één schakel wegvalt. Dit uitgangspunt pas ik ook toe in mijn werkwijze. Bij de start van een project ben ik de verbindende schakel, maar mijn doel is dat de mensen waarvoor ik werk het zo snel mogelijk zónder mij kunnen.

Ik geloof dat waar een wil is, er altijd een weg is. Het is alleen soms even zoeken of vanuit een ander perspectief naar zaken kijken. Het beste perspectief is dat van de mensen waarvoor we het doen en met wie we het doen. Mensen die allemaal graag een fijne plek hebben om te wonen, te werken, te leven. Een plek waar ze zich gelukkig kunnen voelen.

Hoe werkt FROG?

Een stad maak je samen en een stad wordt gemaakt door mensen.  Mensen die elkaar op een moment hebben weten te vinden en samen besluiten een verbinding aan te gaan om iets beters neer te zetten. Want échte verbinding ontstaat als je elkaar ontmoet als mens én als mensen samen (h)erkent dat je een belang hebt bij een gezamenlijke oplossing. Of die mensen nou vastgoedeigenaar, winkelier, actieve bewoner, ambtenaar of een bestuurder zijn.

Elke stad is anders en elk mens is anders. Stadsontwikkeling is daarom maatwerk. Maatwerk dat past bij de stad die er al is en maatwerk dat past bij de mensen die er nu én in de toekomst willen zijn. Dat vraagt een gedegen aanpak die kijkt naar wat er nú is en hoe we van daaruit de toekomst in kunnen gaan. Een goed proces waardoor de partijen verder kunnen op een manier die bij hen past.  Ik hou dus niet vast aan één methode, elk project krijgt en verdient zijn eigen mix. De uitgangspunten voor welke mix het ook wordt zijn simpel:

Elk mens en elk gebied is uniek en heeft een individuele kracht

Ik werk onafhankelijk en ongebonden

Daardoor kan ik verbindingen maken tussen individuen en collectieven

DIENSTEN

FROG~Stadsontwikkeling zorgt dat ondernemende mensen elkaar weten te vinden in de stad. Door het leggen van de verbinding tussen individuele belangen en het gezamenlijke belang. Tussen meerdere huurders en 1 vastgoedeigenaar.  Tussen de belangen overheid, ondernemers en eigenaren van onroerend goed in een BIZ. Tussen de individuele kracht van een winkelgebied en de positie in de rest van de stad.

Wat doet FROG~Stadsontwikkeling:

 • Kwartiermaken
  • Locatieonderzoek
  • Verbinden van ondernemers
  • Plan van aanpak organisatie
 • Implementatie en realisatie
  • Procesbegeleiding;
  • Begeleiding samenwerking tussen de ondernemers 1ste jaar
  • Locatiemanagement 1ste jaar.

Voor wie werkt FROG Stadsontwikkeling:

– Ondernemers die een locatie zoeken die past bij hun onderneming, permanent of tijdelijk, alleen of samen. Klik hier voor meer informatie.

– Vastgoedeigenaren die hun eigendom willen invullen met iets dat op de lange termijn werkt, voor het gebied en het gebouw. Klik hier voor meer informatie.

– Overheden, corporaties en andere vastgoedeigenaren die graag zien dat er écht iets veranderd in hun gebied of stad. Klik hier voor meer informatie.

Wil je meer weten? Klik dan hier voor onze werkwijze of neem contact met ons op.