Gebiedsontwikkeling

Een gebied kent vele gebruikers, de bewoners, de ondernemers, de bezoekers. Een gebied kent ook veel eigenaren, of dit nou de gemeente is die eigenaar is van de openbare ruimte en enkele gebouwen, de corporatie als verhuurder, een commerciële investeerder of… eigenaren van woningen. Géén van deze partijen is de eigenaar van het gebied als geheel.

Een gebied heeft niet of zelden een persoon of team dat alle partijen met elkaar verbindt en richting geeft. En toch is juist dát nodig om alle partijen samen te laten werken in een gebied. Daar is tijd voor nodig en kennis van zowel overheid, vastgoedexploitatie, bewonersparticipatie, openbare ruimte, marketing en het gebied zélf.

FROG~Stadsontwikkeling heeft de kennis en de tijd om met alle betrokkenen te onderzoeken wat bij dát gebied past en nodig is om een positieve ontwikkeling in te zetten en door te zetten. Daarbij wordt gekeken naar het gebied in al haar facetten, van openbare ruimte tot type ondernemers, van woningen tot winkels, van evenementen tot marketing/communicatie.

Resultaat: Ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren/ontwikkelaars investeren sámen in het gebied, elk vanuit hun eigen kracht, mogelijkheden, middelen en expertise en bereiken samen een beter resultaat voor iedereen. De investeringen in het gebied stijgen, het gebied wordt aantrekkelijker en bezoekersaantallen nemen toe.

Diensten:

 • Kwartiermaken
  • Onderzoek wensen en investeringsbereidheid betrokken partijen
  • Verbinden partijen
  • Gezamenlijke visievorming/identiteitsbepaling gebied
  • Plan van aanpak organisatie
 • Implementatie en realisatie
  • Procesbegeleiding verschillende acties, van ontwerp/idee tot uitvoering en oplevering
  • Communicatie- en evenementenplan
  • Locatiemanagement 1ste jaar.

Wil je meer weten? Klik dan hier voor onze werkwijze of neem contact met ons op.